99 ม.15 ต.ไร่
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

การเตรียมพื้นที่ปลูกไผ่

EyWwB5WU57MYnKOuXxvfOPH5mtzbZvEcM3A1Z2KRBiB5VUAoqU0umc

การเตรียมพื้นที่ปลูก

พื้นที่จะปลูกควรตัดโค่นไม้ใหญ่ออก เพราะจะไปแย่งอาหารจากไผ่ได้ ถ้าพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำจะดีมาก เพราะไผ่เป็นพืชที่ต้องการน้ำมากแต่ไม่ชอบน้ำขัง แต่สำหรับไผ่กิมซุงน้ำท่วมขังไม่ตาย ได้ทดลองโดยจมอยู่ในน้ำนานถึง 4 เดือนก็ไม่เป็นอะไร(แต่ต้องปลูกเกิน 6 เดือนแล้ว) เริ่มการเตรียมพื้นที่ปลูกโดยการไถหยาบด้าย ผาน 3 ตากแดด ให้ดินแห้งเพื่อกำจัดเชื้อราและวัชพืชบางชนิด ทิ้งไว้ สัก 5-7 วัน ไถละเอียดด้วยผาน 7 อีกครั้ง เป็นอันใช้ไดหรือหากใครไม่รีบร้อน ไถผาน 3 แล้ว หว่านปอเทือง พอต้นโตออกดอกแล้วไถกลบด้วย ผาน 7 เพื่อปรับสภาพดินก่อน จะดีมากเลยครับ

17212

จำนวนกิ่งพันธ์ที่ที่ใช้ 120 กิ่ง ต่อ 1 ไร่
ระยะระหว่างแถว 4 เมตร
ระยะห่างระหว่างต้น 3 เมตร
หลักการคำนวณ
400 ตารางวา = 1 ไร่ 1,600 ตารางเมตร = 1 ไร่
เพราะฉะนั้นพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร จะมีพื้นที่ขนาด กว้าง* ยาว = 40 เมตร x 40
ต้องการปลูกระยะระหว่างแถว 4 เมตร (กั้นทางเดินไว้เก็บเกี่ยว) ต้องใช้ต้นไม้ 40/40 = 10 ต้น

ต้องการปลูกระยะระหว่างต้น 3 เมตร
ต้องใช้กิ่งพันธุ์ 40/3 = 12 ต้น
พื้นที่ 1 ไร่ จะใช้ต้นไผ่ ( 10x 12ต้น) = 120 ต้น
ที่กำหนดไว้ 1 ไร่ ควรปลูก ประมาณ (100 – 120 ต้น) เพื่อความต้องการแต่ละบุคคลและสถานที่ต้องเว้นพื้นที่ไว้เพื่อทำถนนและอื่นๆ
การดูแล
ควรทำการบำรุงรักษาให้เหมาะสมเพื่อให้ได้รับผลิตอย่างสม่ำเสมอดังนี้
1. การให้น้ำ
ช่วง 1- 3 เดือนแรก ต้นไผ่ต้องการน้ำมาก ควรให้น้ำวันล่ะครั้งทุกวัน (ช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้) วันละ 5- 10 ลิตร ต่อกอต่อวัน แต่ถ้าปลูกไผ่ในฤดูฝน อาจไม่จำเป็นต้องให้น้ำถี่ขนาดนั้นก็ได้ (เพราะฉะนั้นเราควรจะปลูกไผ่กันในฤดูฝนเพื่อลดต้นทุนต่างๆ) นอกจากในกรณีฝนทิ้งช่วงนาน จึงให้น้ำช่วยแต่หลังจากหมดฝนแล้ว ผู้ปลูกต้องคอยรดน้ำให้เสมออย่างปล่อยให้ขาดน้ำนาน เพราะในปีแรกต้นไผ่ยังไม่ค่อยแข็งแรงนักถ้าไม่มีน้ำ อาจตายได้โดยง่าย หลังจากต้นไผ่อายุเกิน 6-8 เดือนไปแล้ว จะแข็งแรงและทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดีขึ้น
ช่วงเดือนที่ 4 เป็นต้นไปต้องให้เพิ่มปริมาณน้ำมากขึ้นกว่าเดิมเป็น 10 – 20 ลิตร ต่อกอต่อวัน
2. การใสปุ้ย
ในช่วงครบรอบ 1- 3 เดือนแรก ให้ใช้ปุ้ยคอก ประมาณ 1 กิโลกรัม โรยรอบๆกอไผ่ และใช้ปุ้ยเคมีสูตร 15-15-15 โดยวิธีฝังกลบ 3 จุด จุดละ 1 ช้อน แกง ต่อต้น
ตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไปให้ใช้ปุ้ยคอกปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 5 กิโลกรัม โรยรอบๆกอไผ่ ต่อกอ และให้ปุ้ยเคมีสูตร 46-0-0 ประมาณ 3 กำมือ
ให้เกษตรกรหมั่นกำจัดวัชพืช เพื่อลดการแย่งอาหารของไผ่กิมซุงตลอดระยะเวลาการปลูก
3. การไว้ลำและการตัดแต่งกอไผ่กิมซุง
ไผ่กิมซุง เมื่อปลูกได้ประมาณ 3 – 4 เดือนจะเริ่มแตกหน่อแรกขึ้นมาก หน่อจะเล็ก จะต้านทานลมไม่ได้ปล่อยให้เป็นลำเมื่อหน่อสูงประมาณ 2 เมตร แล้วให้พักยอดทิ้ง แล้วจะเกิดหน่อที่ 2 ที่ 3 ตามขึ้นมาให้ทำลักษณะเดียวกัน เมื่อมีหน่อที่ 4-6 ขึ้นมาให้ปล่อยสูงขึ้นไปเป็น 3-4 เมตรแล้วค่อยหักยอดทิ้ง ในระยะแรกนี้จะไม่มีการตัดหน่อทิ้งเลย ปล่อยให้เป็นลำต่อไป การดูแลกอไผ่ในช่วงนี้จะทำการตัดลำต้นที่เล็กออกไป ไม่ต้องเสียดาย ให้เหลือไว้เฉพาะลำที่ใหญ่ ลำที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.5 นิ้ว ตัดทิ้งให้หมด วิธีการตัด ต้องดัดให้จมดิน อย่าให้มีตาแหลืออยู่ กิ่งแขนงเล็กๆ บริเวณโคนต้นที่ขึ้นและเกะกะของลำไม่ควรตัดแต่งให้โล่ง จากนั้นตั้งแต่เดือน 10 เป็นต้น ไปจึงเริ่มตัดหน่อขายได้ การตัดหน่อควรจัดจากกลางกอก่อนแล้วขยายออกมารอบนอกกอ ซึ่งหน่อนอกๆ ต้องการรักษาไว้บ้างเพื่อให้เป็นลำแม่ โดยเอกหน่อยที่อวบใหญ่และอยู่ในลักษณะจะขยายออกเป็นวงกลมเพื่อจะให้กอใหญ่ขึ้น มีหน่อมากขึ้นในปีต่อไปสะดวกที่จะเข้าไปดูแลรักษาและตัดหน่อ
การตัดแต่งกอนั้น ควรทำต่อต่อกันทุกๆ ปี สำหรับไผ่กิมซุงนี้ควรแต่งลำไผ่ประมาณต้อนเดือนกรกฎาคมเพราะตอนนี้ ไผ่ชนิดอื่นกำลังออกหน่อ ช่วงหน่อไม้ออกเยอะราคาไม่ค่อยดี ควรปล่อยหน่อไม้ให้เจริญเป็นลำได้เต็มที่ต้นเดือนตุลาคม จึงค่อยอัดปุ๋ยคอกและน้ำเพื่อเร่งการออกหน่อในช่วงหน้าหนาวและหน้าแล้ ช่วงนี้ราคาของหน่อไผ่จะดีมาก201607041005405-20150226125203

4. การบังคับให้เกิดหน่อมากขึ้น

การควบคุมและกำจัดสามารถกระทำได้หลายวิธี คือ ภายหลังที่หน่อเริ่มแตกจากตาของเหง้าปล้องแล้ว ก็หาทางป้องกันพวกเชื้อราและแมลงที่เข้ามากัดกินและอาศัยอยู่ตามกาบของหน่ออ่อน โดยการใช้สารปราบศัตรู เช่น มาลาไทออน ผสมน้ำราดที่หน่อและเหง้า หรือใช้ฟูราดานภูไมด์หว่านลงที่ดิน แต่อย่านำหน่อไปบริโภคภายใน 60 น หรือใช้วิธีควบคุมโดยการริดกิ้ง หรือตัดลำแก่ที่เป็นอยู่ของดักแด้ออก แล้วทำลายหรือขายลำไป จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดจำนวนประชากรแมลงได้ ส่วนมากแล้วไม่ค่อยพบปัญหาเกี่ยวกับใครต่างๆ ในไผ่กิมซุง แต่จะพบเพลี้ยตัวสีขาวๆ เกิดขึ้นตามข้อไผ่อ่อน เราอาจใช้ผงซักฟอกละลายน้ำราดรดลงไปก็จะหาย ถ้ามีจำนวนน้อยไม่มากนักก็ใช้มือขยี้ถ้าจำเป็นต้องใช้เคมีก็ต้องใช้เคมีชนิดอ่อนๆ เช่น เซฟวิน ฉีดพ่นครับ

6. การตัดหน่อ
ไผ่กิมซุงจะแทงหน่อตลอดปีแต่ตกมากเมื่อเริ่มเข้าฤดูฝน (เม.ย. มิ.ย.) การตัดหน่อจะตัดเมื่อหน่อยาวประมาณ 1 ฟุต โดยใช้เสียบหางปลาตัดหน่อให้สูงจากพื้น 1 นิ้ว จากโคนหน่อ ซึ่งจะเหลือตาไว้ 2- 3 ตา สำหรับแตกหน่อให้สูงจากพื้น 1 นิ้วจากโคนหน่อ ซึ่งจะเหลือตาไว้ 2-3 ตา สำหรับแตกหน่อในช่วงถัดไป สำหรับหน่อที่ไมแข็งแรงให้ตัดออกทิ้งไป การตัดหน่อควรทำตอนเช้ามือ เพื่อจะได้หน่อไม้สดส่งตลาด หน่อไม้ไผ่กิมซุง ที่ตัดไว้นานๆ จะทำให้ความวานของหน่อยลดลง ดังนั้น ควรตัดหน่อแล้วรีบขายทันที ในการตัดหน่อควรเริ่มตัดหน่อจากกลางกอก่อน แล้วขยายวงออกมารอบนอกกอ ส่วนหน่อที่อวบใหญ่ที่อยู่ด้านนอกควรมีการรักษาไว้เพื่อให้เป็นแม่เลี้ยงหน่อต่อไป