99 ม.15 ต.ไร่
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

หน่อไม้แปรรูป

หน่อไม้ดอง หน่อไม้ต้ม และอื่นๆ