Week night update

13988260_871073459704197_6383143369434950312_o
  • ไร่สีวลี ขอขอบพระคุณรายการ Week night update ผลิตโดย เวิร์คพอยส์ ที่ให้เกีรติ เชิญ ไร่สีวลี ได้ไปแสดงความเป็นตัวตนที่แท้จริง ได้แบ่งปัน ได้แลกเปลี่ยน ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติม
    เราขอสัญญาว่า จะนำสิ่งที่ยังไม่ดี ที่ขาดหาย ที่ยังไม่สมบูรณ์ นำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดี และ จะขอนำเอาสิ่งที่ดีอยู่แล้วมาพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป
    ขอบคุณกัลยาณมิตร กัลยาณธรรม ที่ติดตามผลงาน ทุกกำลังใจ ทุกคอมเมนต์ และ ทุกท่านครับ ขอบคุณครับ