แจกเบี้ยกล้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 16 ตุลาคม 2559

free

 


 

วันที่ 16 ตุลาคม 2559 นี้ ไร่สีวลี พืชผลสกลนคร จะแจกเบี้ยกล้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ ดวงพระวิญญาณ ของพ่อหลวง บุคคลอันเป็นที่รัก และ เคารพยิ่ง ของปวงชนชาวไทย เชิญติดต่อรับได้ ที่ปั้ม ปตท. สาขาอำเถอพรรณานิคม ครับ