99 ม.15 ต.ไร่
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

นัฐฐิพร กาเจริญ

13775508_114382932333871_4003749094867404161_n

ศรัธาแนวคิดมากเลยค่ะถ้าคนมีศีลส้งคมก็สงบสุขถ้าใครต้องการมีชีวิตที่ดีและมีความสุขต้องมีทาน ศีล ภาวนาค่ะ