99 ม.15 ต.ไร่
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ลี โอ

1506254_1374875616100625_490427678_o

ผมสนทนากับท่านเจ้าของไร่สีวลีแล้วรู้สึก ได้ ความรู้ คู่ธรรมะ ท่านแนะนำโดยไม่หวงวิชา ขออนุโมทนาสาธุ กับจิตอันเป็นกุศล ของท่านเดโช ขอพระรัตนตรัยรักษา เทวดาคุ้มครอง สาธุ